Prodavač

BINAR D.O.O.

Stvaramo prave uvjete za rad

Ukupno proizvoda i usluga: 8 Vidi sve

Prodaješ nešto? Prijavi se i otvori svoj webshop!

Aplikacije

Cijena
Na upit
Dostupno S.Planića 8, 10000 Zagreb
Ovo je informativna ponuda. Za detalje kontaktirajte prodavača.

Opis

- knjigovodstvene - specijalizirane - mobilne - web <br>


KNJIGOVODSTVO (ERP,FINANCISKO)
- Robno komercijalno poslovanje, POS maloprodaja, proizvodnja, financijsko poslovanje - glavna knjiga/salda-conti, obračun plaća, osnovna sredstva, sitni inventar, putni nalozi, poslovanje obrtnika, mobilni POS dućan u remote radu na dislociranom serveru, distribucije (na pr. plin), neprofitni korisnici, računovodstvo proračuna...


POS (Touch verzija) s fiskalizacijom...restoran, servis, ordinacija itd

MOBILE POS Android (Android terminal) pokretna prodaja (povezan s ERP bacoffice)
-izdavanje otpremnica i faktura na mobilnom terminalu Android, print na wifi printeru, prijem podataka (artikli,cijene,partneri) i transfer prometa DATA linkom (internet) s terminala u centralu u ERP
vidi: pod Mobilni Terminal ST308

MOBILNE APLIKACIJE (Android)

WEB aplikacije - HRM - HumanResourcemanagement, WebShop prodaja

ŠKOLE STRANIH JEZIKA I DRUGI TEČAJEVI
- Planiranje i praćenje nastave, obračun plaćanja, ispisi diploma, prodaja nastavnih materijala...

MEDICINSKE APLIKACIJE
- Medicinski laboratoriji - akvizicija podataka s laboratorijskih analizatora (krv, urin, plinovi itd) te   ispis i distribucija nalaza prema dobivenim podacima.

APLIKACIJE POSEBNIH NAMJENA
- Urudžbeni zapisnik, burza nekretnina, poslovanje marketing firme...
- Izrada drugih aplikacija po specifikaciji korisnika...

WEB STRANICE
- Izrada i održavanje web stranica i prezentacija, web kataloga...

Prodavač

BINAR D.O.O.

Stvaramo prave uvjete za rad

Ukupno proizvoda i usluga: 8 Vidi sve

Prodaješ nešto? Prijavi se i otvori svoj webshop!

Proizvodi i usluge ovog prodavača

U suradnji sa:
T-Hrvatski Telekom
SecureSigurno kupovina zajamčena
  • American Express
  • Master Card
  • Visa
  • PayWay
Načini plaćanja:
  • American Express
  • Master Card
  • Visa
  • Maestro
  • Google